TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 445W-450W

3.564.000
4.455.000

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 525-545W

4.455.000

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 425W~450W

3.564.000

BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Biến tần năng lượng mặt trời

Inverter hybrid10kW

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 50KW

63.453.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 110KW

110.207.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 20KW

32.603.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 33KW

46.916.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 15KW

29.899.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 5KW

14.633.000

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 10KW

25.287.000

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI78win 05 com

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 150W

29.976.298

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 100W

20.475.532

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO LUMO 40W

10.474.970

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO TECO 20W

5.500.000

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO SOLO 15W

3.960.000

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 120W

22.350.900

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 80W

16.742.000

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO LUMO 60W

15.053.610

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO INTENSE 60W

13.836.900

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO AMBO 30W

7.414.000

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 60W

17.440.500

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 40W

13.255.000

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời SOKOYO CAPSOL 10W

2.094.400

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶTXem thêm

Phụ kiện lắp đặt

THANH RAIL YANGLIN

135.000

Phụ kiện lắp đặt

KẸP CLIPLOCK YANGLIN

20.000

Phụ kiện lắp đặt

CHÂN L YANGLIN

16.500

Phụ kiện lắp đặt

CÁP ĐIỆN LEADER

10.000

Phụ kiện lắp đặt

MC4 LEADER

16.500

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 25kW – 3 pha

11.958.000

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 20kW – 3 pha

10.958.000

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 8kW – 1 pha

5.958.000
-18%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 15kW – 3 pha

5.480.000
-14%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 10kW – 3 pha

5.480.000
-10%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 5kW – 1pha !

3.330.000
-16%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 3kW – 1 pha

2.250.000

THIẾT BỊ NOARK ELECTRIC78win 04 com